Bas van der Heijden

Inschrijven

Het lesrooster is hier te vinden.

Datum graag invullen in de vorm: DD-MM-YYYY

Indien minderjarig is er toestemming verplicht van een ouder/verzorger.

Per Bank/Giro: Voor datum van aanvang eerste les overmaken naar rekeningnummer NL71 INGB 0750 3869 59 t.n.v. N. van der Heijden Barneveld o.v.v. je naam en lesuur.
Contant: Voorafgaande aan de eerste les van de hierboven aangegeven termijn.